Ang HELP for Domestic Workers, dating “Helpers for Domestic Helpers”, ay nagbibigay ng libreng payo at tulong ukol sa mga suliranin sa trabaho, imigrasyon at karapatan sa mga domestic worker sa Hong Kong. Nararapat na ang bawat domestic worker sa Hong Kong ay mabigyang-daan sa pagkamit ng hustisya at pantay na pagtrato sa ilalim ng batas, anuman ang kangyang lahi, pagkamamamayan, relihiyon, katayuan o kasarian.

Tungkol sa HELP »


Domestic workers on their day off, sitting on cardboard boxes

Mula pa noong 1989, ang HELP for Domestic Workers ay nagsisilbing bantayog ng komunidad at nakatulong na sa higit sa 25,000 domestic worker sa hindi mabilang na pagharap sa korte at pagbawi ng milyong dolyar ng bayad.

Alam mo ba na sa ilalim ng batas ng Hong Kong, ang placement fee na maaaring singilin sa domestic worker ay hindi hihigit ng 10% ng kanyang sweldo sa unang buwan ng trabaho (nasa HK$441)?

Ang HELP ay nakatatanggap ng mga kaso kung saan ang ahensya ay sumisingil ng placement fees na umaabot ng HK$50,000. Alamin ang mga mahalagang patnubay para sa domestic worker sa Hong Kong. Basahin ngayon »

tulong. pagsasarili. proteksyong legal.